Witamy na stronach firmy Armes
(+48 15) 841 53 21
 
Bezpieczeństwo
Jak używać narzędzi ściernych?
Jesteś tutaj: Strona główna >> BezpieczeństwoREKOMENDACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYCIA PRODUKTU ŚCIERNEGO

BROSZURA POWINNA BYĆ PRZEKAZANA OSOBOM UŻYWAJĄCYM PRODUKTY ŚCIERNE
Rekomendacje przedstawione w broszurze, dla własnego bezpieczeństwa, powinny być przestrzegane przez osoby używające produkty ścierne 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Niewłaściwie używany produkt ścierny może być bardzo niebezpieczny.

Należy pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie podczas używania produktu ściernego oraz o przestrzeganiu rekomendowanych środków bezpieczeństwa :

Należy używać tylko produktów, które odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa. Na produkcie będzie oznaczony odpowiadający EN numer standardu i/lub napis "oSa".

Nigdy nie należy używać częściowo lub całkowicie niesprawnego urządzenia.
Pracodawcy powinni dokonać oceny ryzyka wszystkich procesów ściernych w celu przestrzegania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Powinni zapewnić pracownikom odpowiednie przygotowanie do wypełniania swoich obowiązków.


Niniejsza broszura została zredagowana w celu zapewnienia podstawowych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa. W celu uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej bezpiecznego użycia produktu ściernego, usilnie prosimy zapoznać się z naszymi pełnymi Zasadami Techniki Bezpieczeństwa.

Niżej wymienione zasady bezpieczeństwa można uzyskać w FEPA lub w krajowej jednostce zajmującej się handlem:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZECIW MOŻLIWYM ZAGROŻENIOM

Kontakt fizyczny z produktem ściernym
Zawsze należy być ostrożnym i uważnym przy użyciu produktu ściernego:

Uraz spowodowany złamaniem się produktu ściernego

 nie używać do ręcznego szlifowania     -      dozwolone tylko do użycia na całkowicie zakrytych obrabiarkach
 nie użwyać do szlifowania na mokro    przeczytać instrukcję 
 nie używać do szlifowania czołem ściernicy   nałożyć okulary ochronne
 nie używać uszkodzonego produktu   nałożyć nauszniki ochronne
 dozwolone tylko z nakładką podporową    nałożyć rękawice
    -     dozwolone tylko do szlifowania na mokro  nałożyć półmaskę

 

 

Odpady szlifowania - iskry, pył i dym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZECIW MOŻLIWYM ZAGROŻENIOM 

Hałas

Wibracje

USUWANIE ODPADÓW MATERIAŁU ŚCIERNEGO

WAŻNA UWAGA
Dołożono wszelkich starań, aby informacje przedstawione w tej broszurze były wiarygodne i aktualne.
W związku z powyższym nie możemy ponosić odpowiedzialności za błędy czy poprawki, a także związane z tym szkody i straty (E&OE).


Copyright FEPA       Wydano  czerwiec 2016

Ulotka bezpieczeństwa FEPA.pdf

ściernica trzpieniowa, ściernica lamelowa, pas ścierny, papier ścierny, płótno ścierne, włóknina, krążek ścierny, Armes, Starcke, Ersta, Matador, Flexipads, dystrybutor 3M, Precitool, Pentar, tarcze do cięcia, konwerter 3M, narzędzia ścierne, materiały ścierne, papier wodny, opaska ścierna, szlifowanie, Cubitron, Scotch-Brite, Trizact

KONTAKT

Zakład Artykułów Ściernych ARMES
ul. Nowa Boczna 4
37-400 Nisko
NIP: 865-000-73-53

e-mail: armes@armes.com.pl
web: www.armes.com.pl

Sekretariat:
(+48 15) 841 53 21
(+48 15) 841 63 57
Fax:
(+48 15) 841 39 47